... och det är inte bara solrosorna som vuxit i sommar ...

 

Karin säger: klå den här mandelpära om ni kan!   270 gram,  16 cm  lång,   
gödsel- hemligt.   Odlingsplats:  hemma hos mor i  Golisen. 

 

Ja, så stor kan en korova bli!  Tyvärr så hann vi inte mäta eller väga
för det var alldeles för många hungriga pärplockare på besök i Golisen ...

 

Brittas rovor växer och växer! Den till vänster väger 4420g och den till höger 4385g.