Framtidsprat på bygdegården en tisdagkväll i oktober

 

Vi inbjöds till bygdegården en kväll att prata om våra visoner för Nästansjö med omnejd. Vävföreningen hade ordnat fika och det fördes många goda samtal kring borden och intressanta tankar och idéer kom upp. Så småningom ska alla Vilhelminabyars förslag och önskemål bidra till att skapa kommunens översiktsplan. Det var en kreativ och optimistisk kväll och fortsättning följer!