Ledpinnarna

 

"Nu e pinna tege upp på sjön" hälsade Egon redan den 23 april.