Från NAIFs årsmöte:

Ny ordförande i NAIF. Vi tackar Jörgen för hans tid i NAIF och hälsar Lotta välkommen!