Naif årsmöte, över 27 st höll med glädje mötet. 
Många fina positiva beslut, många kreativa personer som ställer upp och hjälper till.

Tillsammans är vi starka. 
Se kommande info om aktiviteter.

Text och bild: Malin D