Byarundan där alla kan vara med
Välkommen du/ni med
måndagar kl 18.00 samling vid affären i Nästansjö
Pris utlottas varje gång samt ett flitpris lottas ut sista gången
till den som varit med flest gånger