Lotta och Fredrik åkte me en av GOLs hyrkanoter, utför ängesbäcken från lagmyrvägen å till båt åtage. 

Härlig vårkväll! 

Tack för lånet GOL!

Text och bild: Lotta Persson