NAIF som förening har VMA certifierat sig.
De jobbar för nolltolerans mot all form av diskriminering och kränkande behandling,
kunskap för att förstå varandra bättre och
solidaritet, att lära känna och ta hand om varandra i samhället.

I NAIF är alla oavsett etnicitet, sexuell läggning, kön, ålder eller religion välkomna !