GOL

Golisens förening för levande landsbygd

 

Föreningen bildades i Golisens grillkoja den 9/12 2007.

Föreningen har till ändamål att arbeta för en levande landsbygd i Golisen med omnejd samt vara en del i arbetet med att stärka Nästansjös värde som en attraktiv by att bo, leva och verka i. Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att anordna traditionsenliga aktiviteter i Golisen samt erbjuda hjälp till olika föreningar och vid olika arrangemang i Nästansjö.

Styrelse:

Ordförande: Eva Flodin

Kassör: Sara Enebjörk

Sekreterare: Laila Jonsson

Ledamot: Malin Danielsson

Kontakt: eva.flodin@vilhelmina.se

 

Länkar:

091205 Simskola och bad

Valborg 08

Valborg 09

Årsmöte 2008

Årsmöte 2016

Medlem