Grannbyar

 

 

 

Västra Nästansjö - Golisen
I början av 1800-talet talades om en "nyuppfunnen slåtteslägenhet" vid Golesbäcken från Holmmyra invid Golesen. Denna slåtteslägenhet läggs genom utslag av den 23 juni 1827 under byn Nästansjö.

Vid tiden för laga skifte bodde i Golisen  Gnöggen  (Anders Immanuel Jonsson),  Erik Axel Näslund och Karl Nichn (Nilsson). Karl Nichn och Gnöggen var svågrar.

Källa: Gamla byar i Vilhelmina och Sture Andersson

I Västra Nästansjö finns idag 15 personer fördelade på fem hushåll. Sammanhållningen i byn är stark. Varje år anordnas Golympiska spel vid sportlovet.

S Tresund
Tresund har fått sitt namn efter de tre sunden mellan norra och södra sidan sjön och sundet mellan de två holmarna. På Vojmsjöns södra strand byggdes den första gården i Tresund. En Lappman vid namn Anders Persson hade anhållit om tillstånd att anlägga ett nybygge men rymde till Norge. Daniel Nilsson från Åsele blev istället den som beviljades kronobygget till anläggning. Detta skedde den 12 april 1796.

Daniel Nilsson delade hälften av sitt nybygge med Nils Johansson från Anundsjö socken. Nils bosatte sig på norra sidan sjön. Det sägs att dessa två grannar - trots att sjön skilde dem åt - inte kunde hålla sams. De råkade ofta i strid med varandra och gjorde varandra mångahanda skälmstycken.

Källa: Gamla byar i Vilhelmina  

I Södra Tresund finns idag 10-15 hushåll.

Västanbäck
Gideon Abrahamsson ifrån Vikennäs hade anhållit om tillstånd att anlägga kronobygge utav de lägenheter som lytt under Blomsterdal men han upplät sedan rätten till Mårten Ersson Renling. Mårten ansåg att hans äldsta dotter Josefina skulle bli antagen som åbo på det tillämnade nybygget. Den 11 maj 1848 beviljades så Mårten Ersson Renlings omyndiga barn nybygget Västanbäck (under förmyndare Karl Fredrik Karlsson Nordvall).

Källa: Gamla byar i Vilhelmina

I Västanbäck finns idag 10-15 hushåll. 

Heligfjäll
Byn är belägen uppe på en sluttning av Heligfjället med vid och vacker utsikt över delar av Vojmsjön och Malgomajsjön samt Nästansjön. Ovan byn höjer sig fjället. Uppe på fjället ligger Heligsjön, Geutasjön och Svanatjärnarna.

Det var Anders Nilsson, en son till Nils Nilsson i Nästansjö, som började upparbeta ett nybygge med namnet Blomsterdal. I Blomsterdal satt han som backstugusittare från 1790 till in på 1800-talet när han ansökte om att få anlägga ett nytt kronobygge av ängeslägenheter på Heligfjällets östra sluttning och på låglandet öster om detta fjäll. Den 6 maj 1809 beviljades Blomsterdal till anläggning.

Källa: Gamla byar i Vilhelmina

Heligfjäll har idag 4 hushåll.

Staburnäs
Per Persson den äldre delade sitt hemman, Nästansjö N:o 3 mellan Per Persson den yngre (son) och Fredrik Andersson Björkman (måg). Detta skedde den 8 juli 1812. Per Persson den yngre fick tillstånd att utsyna åkerjord och gårdsställe på Staburnäset och i norra sluttningen av JonLarsliden. Med kraft upparbetade han åker och byggde hus. Hustrun sägs ha varit lika flitig som mannen i inrättandet av nybygget. Hela första sommaren sägs paret ha bott under kvistkronan på en jättestor gran.

Källa: O P Pettersson, Gamla byar i Vilhelmina 

Staburnäs har idag 5-10 hushåll. 

Siksjönäs
Byn Siksjönäs ligger intill sjön Siksjön som är en mycket djup sjö utan holmar. Det sägs att sjön i äldre tider var så väldigt fiskrik att nybyggare kunde hälla vatten i grytan, sätta grytan över elden, ro över till en vik i sjön, lägga ut nät, ta upp näten fyllda med fisk (övernog att fylla grytan med), ro tillbaka och allt detta på så kort tid att vattnet i grytan knappast hade hunnit börja koka. 

År 1785 ansökte Jon Jonsson från Själevads socken om rättigheten att få anlägga ett kronobygge i Åsele socken vid Insjön. Efter många turer och nybyggen vid bland annat Varessjön och söderom Siksjön (vid Insjöåsen) bosätter sig Jon Jonsson till sist på Siksjönäset vid Siksjöns sydöstra sida. Hädanefter får nybygget heta Siksjönäs.

Källa: O P Pettersson, Gamla Byar i Vilhelmina

Siksjönäs har idag 20-30 hushåll.


Grannbyarnas ungefärliga placering: