Ur tidningen:

Hilma Persson har lånat oss denna avskrift av en gammal tidningsartikel.