Några tidningsartiklar som handlar om Nästansjö kan vi hitta i boken
"En lappmarksbygd på väg mot framtiden 1918-1925"