Tomtetjänst- minnen och historia

En annan gång, berättar Barbro och Lars-Uno, började en av tomtarna att brinna och fick slänga sig av från risslan och rulla sig i snön.
Att det började brinna berodde på att de hade brinnande facklor på risslorna och att det hade flugit en brinnande pappersbit från en av facklorna. Pappersbiten hade hamnat mellan benen på tomten..."