Tomten har vissa problem att lösa innan hen kan ta itu med denna lucka...