Gissa 2020

 

 


Det var ett tag sedan sist men nu är det dags igen. Vad händer i byn under nästa år? Mejla dina svar (det går kopiera en slags svarstalong längst ned och sedan klistra in i ett mejl. Om du önskar en papperstalong kan du kontakta Sara (0730-49 44 29)) till tomten@nastansjo.se. Senast 14 december 2009 vill vi ha era förslag. Fint pris väntar… Lycka till!

 

 1. Kommer minst fyra barn att födas i Nästansjö med omnejd (Golisen, Västanbäck, Tresund, Lerviken) under 2020?

Ja         Nej

 1. Blir skolan kvar?

Ja         Nej

 1. Kommer Nästansjö att visas på TV under 2020?

Ja         Nej

 1. Har två hushåll fått nya ägare under 2020?

Ja         Nej

 1. Kommer en björn att skjutas av något jaktlag i Nästansjö under hösten 2020?

Ja         Nej

 1. Blir det någon hönsmarknad i maj 2020?

Ja         Nej

 1. Har XL-kläder två eller fler anställda under delar av 2020?

Ja         Nej

 1. Kommer någon under 25 år att vinna dragracet på den hemliga utflykten?

Ja         Nej

 1. Kommer minst 50 personer att skriva i gästboken i gapakôja på Sikholmen?

Ja         Nej

 1. Säljer NAIF fler än 70 ledbevis under 2020?

Ja         Nej

 1. Kommer minst ett hus i Nästansjö att få helt ny färg under 2020?

Ja         Nej

 

NAMN: ________________________________________

1. ja nej

2. ja nej

3. ja nej

4. ja nej

5. ja nej

6. ja nej

7. ja nej

8. ja nej

9. ja nej

10. ja nej