Förskolan Tranan

 

 

Förskolan Tranan erbjuder verksamhet för barn mellan 1-12 år. Personalgruppen består av två förskollärare och en barnskötare.

Som grund i vår pedagogiska planering har vi ett medvetet förhållningssätt, där vi vill åstadkomma en stressfri miljö för både barn och vuxna.

Vi vill motverka till att överföra negativ stress till barn. Inspirerade av Reggio Emilias synsätt om det "kompetenta barnet" arbetar vi med att lyfta fram barnets egen förmåga, samt inspirera till glädje och lust att lära.

Lek både ute och inne får stort utrymme i vår vardag.

Välkommen in !

tel: 0940/14456
Besöksadress: Nästansjö

e-post: tranan@vilhelmina.se

Bilder