Kort historik

Nästansjö byamän var först i Vilhelminas byar att bygga skolhus 1885 (det fanns i och för sig redan ett skolhus i Bäsksele men det var främst avsett för sameelever). Nästansjö byamän byggde och underhöll skolhuset men detta blev ohållbart så 1912 skrev de skrev till kyrkostämman och ville att stämman skulle överta och underhålla skolhuset. Efter överläggningar antog det gemensamma kyrko- och skolrådet byamäns förslag. Det nuvarande skolhuset byggdes 1964. Åren 1968-1969 hade Nästansjö skolområde en befolkning på 652 personer. 53 elever gick då skola i Nästansjö.

Här finns mer att läsa om skolans historia och skolminnen.

                                                                                                           källa: Vilhelmina kommuns skolhistoria av Nils Eriksson

tillbaka