Föreningar

 

I Nästansjö finns ett flertal föreningar:

Nästansjö Intresseförening
Föreningen ska vara övergripande och ta tillvara byns intressen. Föreningen äger ett hyreshus, kooperativas affärslokal samt en kulturbyggnad. I hyreshuset finns ett antal lägenheter (både ettor och tvåor). 2005 färdigställde föreningen elljusspåret, tidigare år har föreningen medverkat i bredbandsdragning.

--------------------------------------------------

 

I styrelsen sitter:

Ordförande rullande bland styrelsen
Kassör Stina Adamsson-Hedman
sekreterare Eva Ahlberg
ledamot Agne Danielsson
ledamot Tomas Almqvist
ledamot Gunnar Henriksson


suppleant Mikael Hellström
suppleant Simon Samuelsson

Hyreshuset:

Bygdegården:

Vävföreningen
Nästansjö Vävförening bildades 1988 och vi har idag 40 medlemmar. Första måndagen varje månad träffas vi i vävstugan för att prata om bl.a. vad som är på gång och nya vävar. Under året så ordnar vi även Vårutflykten för medlemmar och inbjudna, semmeldagen med tipsrunda.

I vävstugan som finns i bygdegården står 8 vävstolar i olika storlekar. En av stolarna är alltid en mattväv men i övrigt så varierar vävarna i allt från löpare till gardiner och plädar. Det finns också en stickmaskin i vävstugan.

Vävstugan är öppen för alla, alltså inte bara medlemmarna. Är du intresserad och nyfiken så kontakta gärna vår vävvärdinna Gunborg H tele 0940-340 30. Hon har koll på vilka vävar som finns uppe och vilka som är på gång.

I styrelsen sitter:

Linnea Henriksson (ordf)
Lena Henriksson (kassör)
Ann Margreth Olofsson Sjöberg (sekr)
Eva Ahlberg (ledamot)
Gudrun Nilsson (ledamot)

Vävföreningen har en blogg där man kan följa med vad som händer i vävstugan:

http://nastansjovavstuga.blogspot.com/

 

OBS! Information från Vävföreningen

Vävföreningen har en lagerlokal nere i källaren på bygdegården som de hyr ut. Intresserade kan kontakta Linnea Henriksson, tel: 0940-340 07

I Bygdegården finns en fin lokal att hyra för kurser, fester och andra arrangemang. Kontakta Linnéa Henriksson, tel: 0940-340 07, vid intresse.

 

Nästansjö Aktivitets och Idrottsförening (NAIF)
NAIF är byns idrotts- och aktivitetsförening. Föreningen brukar ha idrottsaktiviteter i byns sporthall. Föreningen ser till att byns badplats och skoterleder sköts. I föreningen finns även en ungdomssektion som bland annat brukar ha LAN-partyn för ungdomarna i byn.

I styrelsen sitter:

För 2016 valdes följande styrelse:

  • Jörgen Bergsten – ordförande
  • Jani Ahonen – sekreterare
  • Agne Danielsson – kassör
  • Jörgen Bergsten och Agne Danilesson – firmatecknare
  • Egon Danielsson – vice ordförande
  • Simon Sjöberg – ledamot
  • Hans-Åke Lindahl – suppleant


Frågor? Kontakta jorgenbergsten@hotmail.com eller ring honom på 124 96

Besök NAIFs egen sida: NAIF

Almostlake
I byn finns en grupp som brukar medverka i tävlingar och uppvisningar av snöskoterkörning på vatten. Gruppen har en egen hemsida (www.almostlake.com) där det finns mer information.

Jaktskyttebaneföreningen
I byn finns en jaktskyttebana som drivs av Jaktskyttebaneföreningen. 

GOL-Golisens förening för levande landsbygd

GOLs egen sida


Nästansjö byalag

Protokoll:

Årsmöte 2017

Årsmöte 2016

Årsmöte 2015

Årsmöte 2014

Årsmöte 2013

Årsmöte 2012 1 2

Årsmöte 2011

Årsmöte 2009 1 2

Årsmöte 2007

Stadgar


Notera:
Du som är med i styrelsen i någon förening i byn och ser något som behöver uppdateras på denna sida, ta kontakt med hemsidans administrativa avdelning :) Klicka på knappen Kontakt till vänster.